دوره آموزشی تبلو (Tableau)

هوش تجاری مجموعه ای از تکنیک ها است که در راستای کمک به مدیران در کشف نقاط قوت و ضعف سازمان و تصمیم گیری در زمان مناسب مورد استفاده قرار می گیرد.

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
823,000 تومان