عناصر تصویر

[vc_row max_width=”600″ min_height=”500″ content_placement=”middle” textalign=”align_center” nav_skin=”light” consent_include=”include” equal_height=”true” el_design=”{“mobile_landscape“:{“padding-bottom“:“60“},“tablet_portrait“:{“padding-bottom“:“100“},“desktop“:{“padding-top“:“120“,“padding-bottom“:“140“}}” custom_bg_color=”{“dir“:“135deg“,“from“:{“id“:“custom_color“,“color“:“#ee9ae5“},“to“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(89,97,249,1)“}}” overlay_color=”{“solid“:{“id“:““,“color“:““}}”][vc_column el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“15“,“padding-right“:“15“,“padding-bottom“:“15“,“padding-left“:“15“}}” css_animation=””][vc_heading heading_text=”عناصر تصویر” heading_wrapper=”h1″ heading_color=”{“solid“:{“id“:“custom_8548853511531338“,“color“:“#f3f4f5“}}” heading_typography=”{“variants“:“700“,“transform“:“uppercase“,“font_size“:“30px“}” responsiveness=”yes” tablet_portrait=”90″ mobile_landscape=”85″ mobile_portrait=”75″ css_animation=””][vc_empty_space height=”15px”][vc_text_element typography=”{“variants“:“300“,“font_size“:“20px“}” disable_margin=”yes” css_animation=”” color=”{“id“:“custom_3715609566673309“,“color“:“#ffffff“}”]سفارش سازی آسان برای استفاده از تصاویر[/vc_text_element][/vc_column][/vc_row][vc_row row_width=”wtbx_stretch_row_content” nav_skin=”light” consent_include=”include”][vc_column el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“0“,“padding-right“:“0“,“padding-bottom“:“0“,“padding-left“:“0“}}” css_animation=””][vc_section_divider style=”layered-6″ height=”100″ responsiveness=”yes” tablet_landscape=”100″ tablet_portrait=”60″ mobile_landscape=”0″ mobile_portrait=”0″ color=”{“id“:“custom_1334459184315555“,“color“:“rgba(255,255,255,1)“}”][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”middle” nav_skin=”light” consent_include=”include” equal_height=”true” el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:60,“padding-bottom“:60}}”][vc_column el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:15,“padding-right“:30,“padding-bottom“:15,“padding-left“:30}}” width=”1/2″ css_animation=””][vc_image_element image=”5892″ alignment=”center” shadow=”shadow_large” radius=”” preloader=”” css_animation=”wtbx-anim-left-to-right-small” css_animation_easing=”wtbx_easing-natural” css_animation_duration=”wtbx-duration-1000″ css_animation_delay=””][/vc_column][vc_column el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:15,“padding-right“:30,“padding-bottom“:15,“padding-left“:30}}” width=”1/2″ css_animation=””][vc_heading heading_text=”انیمیشن” heading_wrapper=”h5″ alignment=”align_left” heading_typography=”{“variants“:“600“,“font_size“:“24px“}” css_animation=””][vc_empty_space][vc_text_element typography=”{“font_size“:“18px“}” css_animation=””]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است[/vc_text_element][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”middle” nav_skin=”light” consent_include=”include” equal_height=”true” el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:60,“padding-bottom“:60}}” custom_bg_color=”{“solid“:{“id“:“Light background“,“color“:“#f9fafb“}}”][vc_column el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:15,“padding-right“:30,“padding-bottom“:15,“padding-left“:30}}” width=”1/2″ css_animation=””][vc_heading heading_text=”کنترل سایه و شعاع مرزی” heading_wrapper=”h5″ alignment=”align_left” heading_typography=”{“variants“:“600“,“font_size“:“24px“}” css_animation=””][vc_empty_space][vc_text_element typography=”{“font_size“:“18px“}” css_animation=””]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است[/vc_text_element][/vc_column][vc_column el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:15,“padding-right“:30,“padding-bottom“:15,“padding-left“:30}}” width=”1/2″ css_animation=””][vc_image_element image=”5893″ alignment=”center” shadow=”shadow_small” radius=”8″ preloader=”” css_animation=”wtbx-anim-right-to-left-small” css_animation_easing=”wtbx_easing-natural” css_animation_duration=”wtbx-duration-1000″ css_animation_delay=””][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”middle” nav_skin=”light” consent_include=”include” equal_height=”true” el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:60,“padding-bottom“:60}}”][vc_column el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:15,“padding-right“:30,“padding-bottom“:15,“padding-left“:30}}” width=”1/2″ css_animation=””][vc_image_element image=”10114″ alignment=”center” shadow=”shadow_large” radius=”3px” preloader=”” css_animation=”wtbx-anim-scale-up” css_animation_easing=”wtbx_easing-natural” css_animation_duration=”wtbx-duration-1000″ css_animation_delay=”” max_width=”400″][/vc_column][vc_column el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:15,“padding-right“:30,“padding-bottom“:15,“padding-left“:30}}” width=”1/2″ css_animation=””][vc_heading heading_text=”اندازه همه و نسبت ابعاد” heading_wrapper=”h5″ alignment=”align_left” heading_typography=”{“variants“:“600“,“font_size“:“24px“}” css_animation=””][vc_empty_space][vc_text_element typography=”{“font_size“:“18px“}” css_animation=””]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است[/vc_text_element][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”middle” nav_skin=”light” consent_include=”include” equal_height=”true” el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“120“,“padding-bottom“:“120“}}” custom_bg_color=”{“solid“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(14,17,24,1)“}}”][vc_column el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:15,“padding-right“:30,“padding-bottom“:15,“padding-left“:30}}” css_animation=””][vc_heading heading_text=”اثرات هاوور” heading_wrapper=”h5″ alignment=”align_center” heading_color=”{“solid“:{“id“:“custom_3715609566673309“,“color“:“#ffffff“}}” heading_typography=”{“variants“:“600“,“font_size“:“24px“}” css_animation=””][vc_text_element typography=”{“font_size“:“18px“}” css_animation=”” color=”{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(255,255,255,0.5)“}”]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

[/vc_text_element][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css_animation=””][vc_image_element image=”5895″ size_relative=”1:1″ alignment=”center” shadow=”shadow_large” radius=”3″ h_overlay=”overlay_h” overlay_color=”{“solid“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(27,35,47,0.5)“}}” image_hover=”h_shift_up” img_link=”page_link” icon=”img_icon_h” icon_position=”icon_center” icon_size=”icon_large” icon_color=”light” preloader=”” css_animation=””][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css_animation=””][vc_image_element image=”5896″ size_relative=”1:1″ alignment=”center” shadow=”shadow_large” radius=”3″ h_overlay=”overlay_h” overlay_color=”{“dir“:“45deg“,“from“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(187,138,255,0.3)“},“to“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(255,139,185,0.3)“}}” image_hover=”h_scale_up” img_link=”page_link” icon=”img_icon” icon_position=”icon_top_right” icon_size=”icon_medium” icon_color=”light” preloader=”” css_animation=””][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css_animation=””][vc_image_element image=”5898″ size_relative=”1:1″ alignment=”center” shadow=”shadow_large” radius=”3″ h_overlay=”overlay” overlay_color=”{“dir“:“45deg“,“from“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(255,130,107,0.9)“},“to“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(255,97,145,0.9)“}}” image_hover=”h_scale_down” img_link=”page_link” icon=”img_icon” icon_position=”icon_top_right” icon_size=”icon_medium” icon_color=”light” preloader=”” css_animation=””][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”middle” nav_skin=”light” consent_include=”include” equal_height=”true” el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:120,“padding-bottom“:120}}” custom_bg_color=”{“solid“:{“id“:““,“color“:““}}”][vc_column el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:15,“padding-right“:30,“padding-bottom“:15,“padding-left“:30}}” css_animation=””][vc_heading heading_text=”تصاویر قابل کلیک” heading_wrapper=”h5″ alignment=”align_center” heading_typography=”{“variants“:“600“,“font_size“:“24px“}” css_animation=””][vc_text_element typography=”{“font_size“:“18px“}” css_animation=””]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

[/vc_text_element][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css_animation=””][vc_image_element image=”5894″ size_relative=”3:4″ alignment=”center” shadow=”shadow_large” radius=”8″ h_overlay=”overlay_h” overlay_color=”{“solid“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(27,35,47,0.3)“}}” img_link=”page_link” icon=”img_icon_h” icon_position=”icon_center” icon_size=”icon_medium” icon_color=”light” preloader=”” css_animation=”” link=”url:http%3A%2F%2Fthemes.whiteboxstud.io%2Fscape%2Fmain-import%2Fimage-element%2F|||”][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css_animation=””][vc_image_element image=”5896″ size_relative=”3:4″ alignment=”center” shadow=”shadow_large” radius=”8″ h_overlay=”overlay” overlay_color=”{“dir“:“45deg“,“from“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(187,138,255,0.8)“},“to“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(255,139,185,0.8)“}}” image_hover=”h_scale_up” img_link=”image_popup” icon=”img_icon_h” icon_position=”icon_center” icon_size=”icon_medium” icon_color=”light” preloader=”” css_animation=””][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css_animation=””][vc_image_element image=”3705″ size_relative=”3:4″ alignment=”center” shadow=”shadow_large” radius=”8″ h_overlay=”overlay_h” overlay_color=”{“dir“:“135deg“,“from“:{“id“:“custom_color“,“color“:“#fad7a1“},“to“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(233,109,113,0.9)“}}” image_hover=”h_scale_down” img_link=”gallery_popup” images=”1765,1761,1760,1730″ preloader=”” css_animation=””][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css_animation=””][vc_image_element image=”2184″ size_relative=”3:4″ alignment=”center” shadow=”shadow_large” radius=”8″ h_overlay=”overlay” overlay_color=”{“solid“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(0,0,0,0.5)“}}” image_hover=”h_shift_up” img_link=”video_popup” icon=”img_icon_h” icon_position=”icon_center” icon_size=”icon_medium” icon_color=”light” preloader=”” css_animation=”” iframe_link=”https://vimeo.com/103902159″][/vc_column][/vc_row]

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین