دوره های داده کاوی

  • خانه
  • دوره های داده کاوی

[vc_row max_width=”800″ min_height=”500″ content_placement=”middle” custom_bg_type=”image” custom_bg_cover=”cover” custom_bg_repeat=”no-repeat” custom_bg_position=”Center center” textalign=”align_center” nav_skin=”light” consent_include=”include” equal_height=”true” el_design=”{“mobile_landscape“:{“padding-bottom“:“60“},“tablet_portrait“:{“padding-bottom“:“100“},“desktop“:{“margin-top“:“100“,“padding-top“:“120“,“padding-bottom“:“140“}}” custom_bg_color=”{“dir“:“135deg“,“from“:{“id“:“custom_color“,“color“:“#ee9ae5“},“to“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(89,97,249,1)“}}” overlay_color=”{“solid“:{“id“:““,“color“:““}}” custom_bg_image=”10715″][vc_column el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“15“,“padding-right“:“15“,“padding-bottom“:“15“,“padding-left“:“15“}}” css_animation=””][vc_heading heading_text=”دوره های آموزشی” heading_wrapper=”h1″ heading_color=”{“solid“:{“id“:“Dark color“,“color“:“#151221“}}” heading_typography=”{“variants“:“700“,“transform“:“uppercase“,“font_size“:“30px“}” responsiveness=”yes” tablet_portrait=”90″ mobile_landscape=”85″ mobile_portrait=”75″ css_animation=””][vc_empty_space height=”15px”][vc_text_element typography=”{“variants“:“300“,“font_size“:“20px“}” disable_margin=”yes” css_animation=”” color=”{“id“:“custom_3715609566673309“,“color“:“#ffffff“}”]داده کاوی[/vc_text_element][/vc_column][/vc_row][vc_row row_width=”wtbx_stretch_row_content” nav_skin=”light” consent_include=”include”][vc_column el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“0“,“padding-right“:“0“,“padding-bottom“:“0“,“padding-left“:“0“}}” css_animation=””][vc_section_divider style=”layered-6″ height=”100″ responsiveness=”yes” tablet_landscape=”100″ tablet_portrait=”60″ mobile_landscape=”0″ mobile_portrait=”0″ color=”{“id“:“custom_1334459184315555“,“color“:“rgba(255,255,255,1)“}”][/vc_column][/vc_row][vc_row max_width=”800″ textalign=”align_center” nav_skin=”light” consent_include=”include” el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:120}}”][vc_column css_animation=””][vc_text_element typography=”{“font_size“:“18px“,“line_height“:“2em“}” css_animation=”” color=”{“id“:“Dark color“,“color“:“#2d3543“}”]

طبق آماری که CNN منتشر کرده، داده کاوی یکی از ده شغل پردرآمد دنیاست. داده کاوی یا Data Mining یکی از تخصص‌هایی هست که شرکت‌‌ها به خصوص شرکت‌های بزرگ نیاز زیادی بهش دارند و علم داده در آینده کاربردهای بسیار زیادی خواهد داشت.

[/vc_text_element][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”middle” textalign=”align_center” nav_skin=”light” consent_include=”include” equal_height=”true” el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:120,“padding-bottom“:120}}” custom_bg_color=”{“solid“:{“id“:“Light background“,“color“:“#f9fafb“}}”][vc_column el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:15,“padding-right“:30,“padding-bottom“:15,“padding-left“:30}}” css_animation=””][vc_heading heading_text=”لیست دوره ها” heading_wrapper=”h2″ alignment=”align_center” style=”with_line_side” heading_typography=”{“variants“:“600“,“transform“:“uppercase“,“font_size“:“16px“}” divider_length=”100″ divider_thickness=”1″ space=”15″ divider_rounded=”” css_animation=””][vc_empty_space height=”60px”][vc_content_box style=”style_2″ hover_anim=”hover_enable” overflow=”” el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“45“,“padding-right“:“45“,“padding-bottom“:“45“,“padding-left“:“45“}}” equal_height=”” alignment=”” vertical_align=”” horizontal_align=”” css_animation=”” bg_color=”{“solid“:{“id“:“custom_3715609566673309“,“color“:“#ffffff“}}” link=”url:http%3A%2F%2Fvistacompany.ir%2Ftableau-design%2F|title:%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20Python||”][vc_service style=”center” icon_anim=”icon_anim_viewport” heading=”طراحی داشبورد تحلیلی در Tableau” css_animation=”” icon=”{“font“:“linea“,“icon“:“scape-linea-basic-gear“}” bullet_color=”{“solid“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(132,100,255,1)“}}”]

طراحی داشبورد با Tableau یعنی داشتن یک سیستم خویش-خدمت طراحی داشبورد و تحلیل های کسب و کار است که به شما کمک می کند تا هرسوالی از داده های خود دارید بپرسید و به سرعت جواب آن را بدست آورید. همچنین Tableau Server کمک می کند تا داشبورد هایی که در Tableau Desktop ساخته اید روی وب یا بصورت موبایلی به اشتراک بگذارید.

[/vc_service][/vc_content_box][vc_empty_space height=”60px”][vc_content_box style=”style_2″ hover_anim=”hover_enable” overflow=”” el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“45“,“padding-right“:“45“,“padding-bottom“:“45“,“padding-left“:“45“}}” equal_height=”” alignment=”” vertical_align=”” horizontal_align=”” css_animation=”” bg_color=”{“solid“:{“id“:“custom_3715609566673309“,“color“:“#ffffff“}}” link=”url:http%3A%2F%2Fvistacompany.ir%2F%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%2587-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-spss-modeler%2F|title:%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20SPSS%20Modeler||”][vc_service style=”center” icon_anim=”icon_anim_viewport” heading=”داده کاوی در SPSS Modeler” css_animation=”” icon=”{“font“:“linea“,“icon“:“scape-linea-basic-accelerator“}” bullet_color=”{“solid“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(132,100,255,1)“}}”]

این دوره با هدف آشنایی دانشجویان و محققان با چگونگی پیاده سازی فرآیند داده کاوی از قبیل آماده سازی داده ها و ساخت مدل های پیشبینانه در نرم افزارهای تخصصی داده کاوی طراحی شده است.

[/vc_service][/vc_content_box][vc_empty_space height=”60px”][vc_content_box style=”style_2″ hover_anim=”hover_enable” overflow=”” el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“45“,“padding-right“:“45“,“padding-bottom“:“45“,“padding-left“:“45“}}” equal_height=”” alignment=”” vertical_align=”” horizontal_align=”” css_animation=”” bg_color=”{“solid“:{“id“:“custom_3715609566673309“,“color“:“#ffffff“}}” link=”url:http%3A%2F%2Fvistacompany.ir%2Fmachine-learning%2F|title:%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86||”][vc_service style=”center” icon_anim=”icon_anim_viewport” heading=”مبانی یادگیری ماشین” css_animation=”” icon=”{“font“:“linea“,“icon“:“scape-linea-basic-accelerator“}” bullet_color=”{“solid“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(132,100,255,1)“}}”]

با گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف، نیاز به خودکار سازی فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری، روند فزاینده‌ای داشته است. دانش هوش مصنوعی به عنوان یکی از  راهکارهای اصلی برای رفع این نیازها، از روشهای مبتنی بر یادگیری ماشینی استفاده میکند.

[/vc_service][/vc_content_box][vc_empty_space height=”60px”][vc_content_box style=”style_2″ hover_anim=”hover_enable” overflow=”” el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“45“,“padding-right“:“45“,“padding-bottom“:“45“,“padding-left“:“45“}}” equal_height=”” alignment=”” vertical_align=”” horizontal_align=”” css_animation=”” bg_color=”{“solid“:{“id“:“custom_3715609566673309“,“color“:“#ffffff“}}” link=”url:http%3A%2F%2Fvistacompany.ir%2Fdata-mining-in-r%2F|title:%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20R||”][vc_service style=”center” icon_anim=”icon_anim_viewport” heading=”فرایند داده کاوی در R” css_animation=”” icon=”{“font“:“linea“,“icon“:“scape-linea-basic-accelerator“}” bullet_color=”{“solid“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(132,100,255,1)“}}”]

در میان نرم افزارهای متن باز تحلیل داده کاوی، R جزو پرکاربردترین آنها می باشد. وجود کتابخانه ای غنی از انواع مدل ها و تکنیک ها و همچنین زبان برنامه نویسی ویژه آن، R را تبدیل به ابزاری قدرتمند برای پیاده سازی انواع ایده ها در اجرای فرآیند داده کاوی نموده است.

[/vc_service][/vc_content_box][vc_empty_space height=”60px”][vc_content_box style=”style_2″ hover_anim=”hover_enable” overflow=”” el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“45“,“padding-right“:“45“,“padding-bottom“:“45“,“padding-left“:“45“}}” equal_height=”” alignment=”” vertical_align=”” horizontal_align=”” css_animation=”” bg_color=”{“solid“:{“id“:“custom_3715609566673309“,“color“:“#ffffff“}}” link=”url:http%3A%2F%2Fvistacompany.ir%2F%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%2587-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c-%25d9%25be%25db%258c%25d8%25b4%25d8%25b1%25d9%2581%25d8%25aa%25d9%2587-%25d8%25af%25d8%25b1-spss-modeler%2F|title:%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20SPSS%20Modeler||”][vc_service style=”center” icon_anim=”icon_anim_viewport” heading=”داده کاوی پیشرفته در SPSS Modeler” css_animation=”” icon=”{“font“:“linea“,“icon“:“scape-linea-software-transform-bezier“}” bullet_color=”{“solid“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(132,100,255,1)“}}”]

حل مساله داده  کاوی در دنیای واقعی معمولا دارای پیچیدگی هاییست که استفاده از راهکارهای خاص خود را می طلبد. بنابراین تحلیلگران داده بایستی با ابزارها و متدهای لازم در سطوح آماده سازی، مدلسازی و ارزیابی نتایج آشنایی داشته باشند.

[/vc_service][/vc_content_box][vc_empty_space height=”60px”][vc_content_box style=”style_2″ hover_anim=”hover_enable” overflow=”” el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“45“,“padding-right“:“45“,“padding-bottom“:“45“,“padding-left“:“45“}}” equal_height=”” alignment=”” vertical_align=”” horizontal_align=”” css_animation=”” bg_color=”{“solid“:{“id“:“custom_3715609566673309“,“color“:“#ffffff“}}” link=”url:http%3A%2F%2Fvistacompany.ir%2Fworking-with-data-sources%2F|title:%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87||”][vc_service style=”center” icon_anim=”icon_anim_viewport” heading=”کار با انواع منابع داده” css_animation=”” icon=”{“font“:“linea“,“icon“:“scape-linea-software-transform-bezier“}” bullet_color=”{“solid“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(132,100,255,1)“}}”]

امروزه داده های عملیاتی سازمان ها و شرکتها فقط در یک نوع منبع داده ای ذخیره نمی شوند و شما به عنوان یک متخصص داده مجبور خواهید شد تا با انواع پایگاه داده، انبارهای داده، داده های تحت وب، API ها و… کار کرده و داده های موردنیاز خود را از این منابع واکشی کنید.

[/vc_service][/vc_content_box][vc_empty_space height=”60px”][vc_content_box style=”style_2″ hover_anim=”hover_enable” overflow=”” el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“45“,“padding-right“:“45“,“padding-bottom“:“45“,“padding-left“:“45“}}” equal_height=”” alignment=”” vertical_align=”” horizontal_align=”” css_animation=”” bg_color=”{“solid“:{“id“:“custom_3715609566673309“,“color“:“#ffffff“}}” link=”url:http%3A%2F%2Fvistacompany.ir%2Fdata-mining-in-python%2F|title:%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20Python||”][vc_service style=”center” icon_anim=”icon_anim_viewport” heading=”تحلیل داده کاوی در Python” css_animation=”” icon=”{“font“:“linea“,“icon“:“scape-linea-software-transform-bezier“}” bullet_color=”{“solid“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(132,100,255,1)“}}”]

متخصصان علوم داده برای حل مسائل پیچیده در حوزه های مختلف نیاز دارند تا خود را به یک زبان برنامه نویسی قدرتمند مجهز نمایند. زبان پایتون با وجود کتابخانه های گسترده و به روز خود در حوزه علوم داده، توانسته است جایگاه ویژه ای در میان متخصصان این حوزه کسب کند.

[/vc_service][/vc_content_box][vc_empty_space height=”60px”][vc_content_box style=”style_2″ hover_anim=”hover_enable” overflow=”” el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“45“,“padding-right“:“45“,“padding-bottom“:“45“,“padding-left“:“45“}}” equal_height=”” alignment=”” vertical_align=”” horizontal_align=”” css_animation=”” bg_color=”{“solid“:{“id“:“custom_3715609566673309“,“color“:“#ffffff“}}” link=”url:http%3A%2F%2Fvistacompany.ir%2Fhacking-skills%2F|title:%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20Hacking%20Skills||”][vc_service style=”center” icon_anim=”icon_anim_viewport” heading=”مهارت های ویژه Hacking Skills” css_animation=”” icon=”{“font“:“linea“,“icon“:“scape-linea-software-transform-bezier“}” bullet_color=”{“solid“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(132,100,255,1)“}}”]

مدیریت و تحلیل داده ها صرفا یک مهارت فردی نیست و مهارت کار تیمی و شناخت ابزارهای پراستفاده آن جهت مدیریت و کنترل نسخه های مختلف کد می تواند در این مسیر الزامی باشد. ضمن اینکه به دلیل گستردگی کاربرد ابزارهای متن باز در حوزه علوم داده،  توانمندی کار در محیط لینوکس و شناخت معماری و ساختار آن، دارای اهمیت می باشد.

[/vc_service][/vc_content_box][vc_empty_space height=”60px”][vc_content_box style=”style_2″ hover_anim=”hover_enable” overflow=”” el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“45“,“padding-right“:“45“,“padding-bottom“:“45“,“padding-left“:“45“}}” equal_height=”” alignment=”” vertical_align=”” horizontal_align=”” css_animation=”” bg_color=”{“solid“:{“id“:“custom_3715609566673309“,“color“:“#ffffff“}}” link=”url:http%3A%2F%2Fvistacompany.ir%2Fprobability-statistics%2F|title:%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C||”][vc_service style=”center” icon_anim=”icon_anim_viewport” heading=”آمار و احتمال کاربردی” css_animation=”” icon=”{“font“:“linea“,“icon“:“scape-linea-basic-gear“}” bullet_color=”{“solid“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(132,100,255,1)“}}”]

این دوره با هدف آشنایی دانشجویان و محققان با مفاهیم آمار و احتمال مقدماتی و کاربردهای آن طراحی شده است. نرم افزار SPSS Statistics یکی از رایج ترین و قدرتمندترین نرم افزارهای موجود در تجزیه و تحلیل داده ها می باشد که در این دوره روش کار با این نرم افزار آموزش داده می شود.

[/vc_service][/vc_content_box][vc_empty_space height=”60px”][vc_content_box style=”style_2″ hover_anim=”hover_enable” overflow=”” el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“45“,“padding-right“:“45“,“padding-bottom“:“45“,“padding-left“:“45“}}” equal_height=”” alignment=”” vertical_align=”” horizontal_align=”” css_animation=”” bg_color=”{“solid“:{“id“:“custom_3715609566673309“,“color“:“#ffffff“}}” link=”url:http%3A%2F%2Fvistacompany.ir%2Fspecial-topics%2F|title:%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87||”][vc_service style=”center” icon_anim=”icon_anim_viewport” heading=”مباحث ویژه در علوم داده” css_animation=”” icon=”{“font“:“linea“,“icon“:“scape-linea-basic-gear“}” bullet_color=”{“solid“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(132,100,255,1)“}}”]

مباحث علوم داده آنقدر گسترده است که کسی نمی‌تواند صرفا با تسلط بر یک ابزار به تمام آنها تسلط یابد. طوری که امروز شاهد هستیم تاپیک های خاص و ویژه ای برای بعضی حوزه ها تعریف شده اند که حتی ابزارهای اختصاصی خود را دارند و هر روز در حال توسعه هستند.

[/vc_service][/vc_content_box][vc_empty_space height=”60px”][vc_content_box style=”style_2″ hover_anim=”hover_enable” overflow=”” el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“45“,“padding-right“:“45“,“padding-bottom“:“45“,“padding-left“:“45“}}” equal_height=”” alignment=”” vertical_align=”” horizontal_align=”” css_animation=”” bg_color=”{“solid“:{“id“:“custom_3715609566673309“,“color“:“#ffffff“}}” link=”url:http%3A%2F%2Fvistacompany.ir%2Fbig-data-analytics-hadoop-spark%2F|title:%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%20%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20Hadoop%20%26%20Spark||”][vc_service style=”center” icon_anim=”icon_anim_viewport” heading=”تحلیل کلان داده ها در Hadoop & Spark” css_animation=”” icon=”{“font“:“linea“,“icon“:“scape-linea-basic-gear“}” bullet_color=”{“solid“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(132,100,255,1)“}}”]

امروزه به دلیل رشد فزاینده علم و تکنولوژی، داده های تولید شده در سازمانها هم فراتر از ساختار معمول خود رفته و با سرعت و تنوع بسیار بالا و در اندازه های خیلی کلانی تولید می شوند. بهمین خاطر دانشمندان داده نیز می بایست خود را به ابزارهای اختصاصی این داده ها تجهیز کرده و توانایی تحلیل این نوع داده ها را داشته باشند.

[/vc_service][/vc_content_box][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”middle” textalign=”align_center” nav_skin=”light” consent_include=”include” equal_height=”true” el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“120“,“padding-bottom“:“120“}}” custom_bg_color=”{“solid“:{“id“:“Light background“,“color“:“#f9fafb“}}”][vc_column el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:15,“padding-right“:30,“padding-bottom“:15,“padding-left“:30}}” css_animation=””][vc_heading heading_text=”۳ گام تا متخصص شدن در داده کاوی” heading_wrapper=”h5″ alignment=”align_center” style=”with_line_side” heading_typography=”{“variants“:“600“,“transform“:“uppercase“,“font_size“:“16px“}” divider_length=”100″ divider_thickness=”1″ space=”15″ divider_rounded=”” css_animation=””][vc_empty_space height=”60px”][/vc_column][/vc_row][vc_row nav_skin=”light” consent_include=”include” custom_bg_color=”{“dir“:“45deg“,“from“:{“id“:“custom_color“,“color“:“#ff6fd8“},“to“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(56,19,194,1)“}}” el_design=”{“desktop“:{“padding-bottom“:“120“,“shift-vertical“:-160}}”][vc_column css_animation=””][vc_content_box style=”style_custom” shadow=”big_shadow” shadow_hover=”no_shadow” overflow=”” el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:60,“padding-right“:60,“padding-bottom“:60,“padding-left“:60}}” border_hover=”default” equal_height=”” alignment=”” vertical_align=”” horizontal_align=”” css_animation=”” bg_color=”{“solid“:{“id“:“custom_3715609566673309“,“color“:“#ffffff“}}”][vc_row_inner consent_include=”include”][vc_column_inner width=”1/3″ css_animation=””][vc_service style=”left” bullet_type=”number” bullet_typography=”{“variants“:“800“}” heading=”آموزش ببینید” heading_typography=”{“variants“:“600“,“font_size“:“16px“}” css_animation=”” bullet_color=”{“solid“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(255,58,94,1)“}}”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است[/vc_service][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″ css_animation=””][vc_service style=”left” bullet_type=”number” number=”02″ bullet_typography=”{“variants“:“800“}” heading=”تمرین کنید” heading_typography=”{“variants“:“600“,“font_size“:“16px“}” css_animation=”” bullet_color=”{“solid“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(255,58,94,1)“}}”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است[/vc_service][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″ css_animation=””][vc_service style=”left” bullet_type=”number” number=”03″ bullet_typography=”{“variants“:“800“}” heading=”وارد بازار کار شوید” heading_typography=”{“variants“:“600“,“font_size“:“16px“}” css_animation=”” bullet_color=”{“solid“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(255,58,94,1)“}}”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است[/vc_service][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_content_box][/vc_column][vc_column el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:60,“padding-right“:60,“padding-bottom“:60,“padding-left“:60}}” css_animation=””][vc_text_element typography=”{“font_size“:“18px“}” css_animation=”” color=”{“id“:“custom_3715609566673309“,“color“:“#ffffff“}”]

آینده از امروز ساخته می شود

[/vc_text_element][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css_animation=””][vc_content_box style=”style_custom” shadow=”no_shadow” shadow_hover=”big_shadow” overflow=”” border_hover=”default” equal_height=”979″ alignment=”align_center” vertical_align=”align_middle” horizontal_align=”” css_animation=”” bg_color=”{“solid“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(0,0,0,0.1)“}}” bg_color_hover=”{“dir“:“45deg“,“from“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(0,0,0,0.05)“},“to“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(0,0,0,0.2)“}}”][vc_image_element image=”10677″ alignment=”center” preloader=”” css_animation=””][/vc_content_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css_animation=””][vc_content_box style=”style_custom” shadow=”no_shadow” shadow_hover=”big_shadow” overflow=”” border_hover=”default” equal_height=”979″ alignment=”align_center” vertical_align=”align_middle” horizontal_align=”” css_animation=”” bg_color=”{“solid“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(0,0,0,0.1)“}}” bg_color_hover=”{“dir“:“45deg“,“from“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(0,0,0,0.05)“},“to“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(0,0,0,0.2)“}}”][vc_image_element image=”10659″ alignment=”center” preloader=”” css_animation=””][/vc_content_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css_animation=””][vc_content_box style=”style_custom” shadow=”no_shadow” shadow_hover=”big_shadow” overflow=”” border_hover=”default” equal_height=”979″ alignment=”align_center” vertical_align=”align_middle” horizontal_align=”” css_animation=”” bg_color=”{“solid“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(0,0,0,0.1)“}}” bg_color_hover=”{“dir“:“45deg“,“from“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(0,0,0,0.05)“},“to“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(0,0,0,0.2)“}}”][vc_image_element image=”10680″ alignment=”center” preloader=”” css_animation=””][/vc_content_box][/vc_column][/vc_row]

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین