دونات

[vc_row content_placement=”middle” textalign=”align_center” nav_skin=”light” consent_include=”include” equal_height=”true” custom_bg_color=”{“dir“:“135deg“,“from“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(30,26,48,1)“},“to“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(2,2,11,1)“}}” overlay_color=”{“dir“:“45deg“,“from“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(251,172,152,0.05)“},“to“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(109,184,255,0.1)“}}” el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“60“,“padding-bottom“:“30“}}”][vc_column el_design=”{“desktop“:{“border-top“:100,“padding-top“:“15“,“padding-right“:“15“,“padding-bottom“:“15“,“padding-left“:“15“}}” css_animation=””][vc_empty_space height=”70px”][vc_image_element image=”7082″ alignment=”center” preloader=”0″ css_animation=”wtbx-anim-top-to-bottom-small” css_animation_easing=”wtbx_easing-natural” css_animation_duration=”wtbx-duration-1000″ css_animation_delay=”” max_width=”800″][vc_heading heading_text=”طراحی برنامه” heading_wrapper=”h1″ heading_color=”{“solid“:{“id“:“custom_1334459184315555“,“color“:“rgba(255,255,255,1)“}}” heading_typography=”{“font_family“:“ycvr“,“variants“:“700“,“font_size“:“30px“,“line_height“:“1.5em“,“letter_spacing“:“-0.04em“}” css_animation=”wtbx-anim-bottom-to-top-small” css_animation_easing=”wtbx_easing-natural” css_animation_duration=”wtbx-duration-1000″ css_animation_delay=”wtbx-delay-500″][vc_text_element typography=”{“font_size“:“14px“,“line_height“:“1.5em“}” disable_margin=”yes” css_animation=”wtbx-anim-bottom-to-top-small” css_animation_easing=”wtbx_easing-natural” css_animation_duration=”wtbx-duration-1100″ css_animation_delay=”wtbx-delay-600″ color=”{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(255,255,255,0.3)“}”]از نمونه اولیه تا پیاده سازی[/vc_text_element][/vc_column][/vc_row][vc_row nav_skin=”light” consent_include=”include” el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“120“,“padding-bottom“:“120“}}”][vc_column el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“15“,“padding-right“:“15“,“padding-bottom“:“15“,“padding-left“:“15“}}” width=”1/3″ css_animation=”” offset=”vc_col-md-6″][vc_heading heading_text=”نمای کلی” heading_wrapper=”h2″ heading_typography=”{“variants“:“500“,“font_size“:“40px“,“letter_spacing“:“-0.04em“}” css_animation=””][vc_text_element typography=”{“variants“:“600“,“transform“:“uppercase“,“font_size“:“11px“,“letter_spacing“:“0.1em“}” disable_margin=”yes” css_animation=”” color=”{“id“:“Light text color“,“color“:“#bbc2ce“}”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است[/vc_text_element][vc_empty_space][/vc_column][vc_column el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“0“,“padding-right“:“0“,“padding-bottom“:“0“,“padding-left“:“0“}}” width=”2/3″ css_animation=”” offset=”vc_col-md-6″][vc_row_inner consent_include=”include” equal_height=”true”][vc_column_inner el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“15“,“padding-right“:“15“,“padding-bottom“:“30“,“padding-left“:“15“}}” width=”1/2″ css_animation=””][vc_text_element typography=”{“variants“:“700“,“transform“:“uppercase“,“font_size“:“12px“,“letter_spacing“:“0.1em“}” disable_margin=”yes” css_animation=”” color=”{“id“:“Main accent color“,“color“:“#8571ea“}”]مشتری[/vc_text_element][vc_text_element typography=”{“variants“:“600“,“font_size“:“20px“}” disable_margin=”yes” css_animation=”” color=”{“id“:“Dark color“,“color“:“#151221“}”]باکس سفید[/vc_text_element][/vc_column_inner][vc_column_inner el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“15“,“padding-right“:“15“,“padding-bottom“:“30“,“padding-left“:“15“}}” width=”1/2″ css_animation=””][vc_text_element typography=”{“variants“:“700“,“transform“:“uppercase“,“font_size“:“12px“,“letter_spacing“:“0.1em“}” disable_margin=”yes” css_animation=”” color=”{“id“:“Main accent color“,“color“:“#8571ea“}”]بخش[/vc_text_element][vc_text_element typography=”{“variants“:“600“,“font_size“:“20px“}” disable_margin=”yes” css_animation=”” color=”{“id“:“Dark color“,“color“:“#151221“}”]تکنولوژی[/vc_text_element][/vc_column_inner][vc_column_inner el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“15“,“padding-right“:“15“,“padding-bottom“:“30“,“padding-left“:“15“}}” width=”1/2″ css_animation=””][vc_text_element typography=”{“variants“:“700“,“transform“:“uppercase“,“font_size“:“12px“,“letter_spacing“:“0.1em“}” disable_margin=”yes” css_animation=”” color=”{“id“:“Main accent color“,“color“:“#8571ea“}”]خدمات[/vc_text_element][vc_text_element typography=”{“variants“:“600“,“font_size“:“20px“}” disable_margin=”yes” css_animation=”” color=”{“id“:“Dark color“,“color“:“#151221“}”]طراح[/vc_text_element][/vc_column_inner][vc_column_inner el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“15“,“padding-right“:“15“,“padding-bottom“:“30“,“padding-left“:“15“}}” width=”1/2″ css_animation=””][vc_text_element typography=”{“variants“:“700“,“transform“:“uppercase“,“font_size“:“12px“,“letter_spacing“:“0.1em“}” disable_margin=”yes” css_animation=”” color=”{“id“:“Main accent color“,“color“:“#8571ea“}”]تاریخ[/vc_text_element][vc_text_element typography=”{“variants“:“600“,“font_size“:“20px“}” disable_margin=”yes” css_animation=”” color=”{“id“:“Dark color“,“color“:“#151221“}”]مه – نوامبر ۲۰۱۸[/vc_text_element][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner consent_include=”include”][vc_column_inner css_animation=””][vc_text_element typography=”{“font_size“:“18px“}” disable_margin=”yes” css_animation=””]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است[/vc_text_element][vc_empty_space][vc_button_arrow title=”مشاهده کامل استوری” style=”square” display=”display_block” skin=”light” css_animation=”” arrow_pos=”arrow-left”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row nav_skin=”light” consent_include=”include” el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“120“,“padding-bottom“:“120“}}” custom_bg_color=”{“solid“:{“id“:“Dark color“,“color“:“#151221“}}”][vc_column el_design=”{“tablet_portrait“:{“padding-bottom“:“60“},“tablet_landscape“:{“padding-right“:“10%“},“desktop“:{“padding-top“:“15“,“padding-right“:“45%“,“padding-bottom“:“15“,“padding-left“:“15“}}” width=”1/3″ css_animation=”” offset=”vc_col-md-6″][vc_heading heading_text=”فرآیند کار” heading_wrapper=”h2″ heading_color=”{“solid“:{“id“:“custom_1334459184315555“,“color“:“rgba(255,255,255,1)“}}” heading_typography=”{“variants“:“500“,“font_size“:“40px“,“letter_spacing“:“-0.04em“}” css_animation=””][vc_text_element typography=”{“variants“:“600“,“transform“:“uppercase“,“font_size“:“11px“,“letter_spacing“:“0.1em“}” disable_margin=”yes” css_animation=”” color=”{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(255,255,255,0.5)“}”]لوررم ایپسوم متن ساختگی چیست؟[/vc_text_element][vc_empty_space height=”60px”][vc_text_element typography=”{“variants“:“300“,“font_size“:“18px“}” disable_margin=”yes” css_animation=”” color=”{“id“:“custom_1334459184315555“,“color“:“rgba(255,255,255,1)“}”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است[/vc_text_element][vc_empty_space height=”60px”][vc_video_button style=”style_6″ skin=”dark” heading=”تماشای ویدیو” video_type=”vimeo” css_animation=”” vimeo=”103902159″][/vc_column][vc_column el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“15“,“padding-right“:“15“,“padding-bottom“:“15“,“padding-left“:“15“}}” width=”2/3″ css_animation=”” offset=”vc_col-md-6″][vc_scape_image_grid images=”7070,7069,7061,7068″ style=”metro” metro_layout=”columns_2″ click_action=”gallery_popup” gutter=”2″ overlay_trigger=”overlay_appear” border=”0″ animation_style=”scaleup” preloader=”” overlay_color=”{“solid“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(255,255,255,0)“}}”][/vc_column][/vc_row][vc_row nav_skin=”light” consent_include=”include” el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“120“,“padding-bottom“:“120“}}”][vc_column el_design=”{“tablet_portrait“:{“padding-bottom“:“60“},“desktop“:{“padding-top“:“15“,“padding-right“:“15“,“padding-bottom“:“15“,“padding-left“:“15“}}” width=”1/3″ css_animation=”” offset=”vc_col-md-6″][vc_heading heading_text=”نتیجه نهایی” heading_wrapper=”h2″ heading_typography=”{“variants“:“500“,“font_size“:“40px“,“letter_spacing“:“-0.04em“}” css_animation=””][vc_text_element typography=”{“variants“:“600“,“transform“:“uppercase“,“font_size“:“11px“,“letter_spacing“:“0.1em“}” disable_margin=”yes” css_animation=”” color=”{“id“:“Light text color“,“color“:“#bbc2ce“}”]با افتخار به ارائه[/vc_text_element][vc_empty_space height=”60px”][vc_list_item bullet_style=”icon” css_animation=”” bullet_icon=”{“font“:“linea“,“icon“:“scape-linea-arrows-minus“}” bullet_color=”{“id“:“Light text color“,“color“:“#bbc2ce“}” text_color=”{“solid“:{“id“:“Dark color“,“color“:“#151221“}}”]کارایی بهتر[/vc_list_item][vc_empty_space height=”10px”][vc_list_item bullet_style=”icon” css_animation=”” bullet_icon=”{“font“:“linea“,“icon“:“scape-linea-arrows-minus“}” bullet_color=”{“id“:“Light text color“,“color“:“#bbc2ce“}” text_color=”{“solid“:{“id“:“Dark color“,“color“:“#151221“}}”]بارهای برنامه ۲۵% سریعتر[/vc_list_item][vc_empty_space height=”10px”][vc_list_item bullet_style=”icon” css_animation=”” bullet_icon=”{“font“:“linea“,“icon“:“scape-linea-arrows-minus“}” bullet_color=”{“id“:“Light text color“,“color“:“#bbc2ce“}” text_color=”{“solid“:{“id“:“Dark color“,“color“:“#151221“}}”]بازدیدکنندگان زمان بیشتری خرج می کنند![/vc_list_item][vc_empty_space height=”60px”][vc_button_arrow title=”مشاهده در فروشگاه App” text_typography=”{“font_size“:“13px“}” style=”square” display=”display_block” skin=”light” css_animation=”” arrow_pos=”arrow-left”][/vc_column][vc_column el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“15“,“padding-right“:“15“,“padding-bottom“:“15“,“padding-left“:“15“}}” width=”2/3″ css_animation=”” offset=”vc_col-md-6″][vc_text_element typography=”{“font_size“:“18px“}” disable_margin=”yes” css_animation=””]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است[/vc_text_element][vc_empty_space height=”60px”][vc_progress_bar style=”style_3″ max=”100″ values=”%5B%7B%22label%22%3A%22%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%22%2C%22value%22%3A%2290%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%22%2C%22value%22%3A%2280%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%22%2C%22value%22%3A%2270%22%7D%5D” css_animation=”” track_color=”{“solid“:{“id“:“Light background“,“color“:“#f7f8fd“}}” units=”%”][/vc_column][/vc_row][vc_row textalign=”align_center” nav_skin=”light” consent_include=”include” el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“60“,“padding-bottom“:“60“}}” custom_bg_color=”{“dir“:“135deg“,“from“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(174,138,255,1)“},“to“:{“id“:“custom_5686343055316235“,“color“:“#6541b5“}}” overlay_color=”{“dir“:“to bottom“,“from“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(251,152,202,0.2)“},“to“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(251,152,202,0)“}}”][vc_column css_animation=””][vc_text_element typography=”{“variants“:“500“,“font_size“:“30px“,“letter_spacing“:“-0.04em“}” disable_margin=”yes” css_animation=”” color=”{“id“:“custom_1334459184315555“,“color“:“rgba(255,255,255,1)“}”]سفارش یک پروژه مشابه[/vc_text_element][vc_empty_space][vc_button_arrow title=”دریافت نقل و قول” text_typography=”{“font_size“:“16px“}” style=”round” display=”display_block” skin=”dark” css_animation=”” arrow_pos=”arrow-left” accent_color=”{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(255,91,142,1)“}”][/vc_column][/vc_row]

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین