قبل و بعد از مقایسه

  • خانه
  • قبل و بعد از مقایسه

[vc_row max_width=”600″ min_height=”500″ content_placement=”middle” textalign=”align_center” nav_skin=”light” consent_include=”include” equal_height=”true” el_design=”{“mobile_landscape“:{“padding-bottom“:“60“},“tablet_portrait“:{“padding-bottom“:“100“},“desktop“:{“padding-top“:“120“,“padding-bottom“:“140“}}” custom_bg_color=”{“dir“:“135deg“,“from“:{“id“:“custom_color“,“color“:“#ee9ae5“},“to“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(89,97,249,1)“}}” overlay_color=”{“solid“:{“id“:““,“color“:““}}”][vc_column el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“15“,“padding-right“:“15“,“padding-bottom“:“15“,“padding-left“:“15“}}” css_animation=””][vc_heading heading_text=”قبل و بعد از” heading_wrapper=”h1″ heading_color=”{“solid“:{“id“:“custom_8548853511531338“,“color“:“#f3f4f5“}}” heading_typography=”{“variants“:“700“,“transform“:“uppercase“,“font_size“:“30px“}” responsiveness=”yes” tablet_portrait=”90″ mobile_landscape=”85″ mobile_portrait=”75″ css_animation=””][vc_empty_space height=”15px”][vc_text_element typography=”{“variants“:“300“,“font_size“:“20px“}” disable_margin=”yes” css_animation=”” color=”{“id“:“custom_3715609566673309“,“color“:“#ffffff“}”]مقایسه تصویر قبل و بعد از وضعیت.[/vc_text_element][/vc_column][/vc_row][vc_row row_width=”wtbx_stretch_row_content” nav_skin=”light” consent_include=”include”][vc_column el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“0“,“padding-right“:“0“,“padding-bottom“:“0“,“padding-left“:“0“}}” css_animation=””][vc_section_divider style=”layered-6″ height=”100″ responsiveness=”yes” tablet_landscape=”100″ tablet_portrait=”60″ mobile_landscape=”0″ mobile_portrait=”0″ color=”{“id“:“custom_1334459184315555“,“color“:“rgba(255,255,255,1)“}”][/vc_column][/vc_row][vc_row nav_skin=”light” consent_include=”include” el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:120,“padding-bottom“:120}}”][vc_column css_animation=””][vc_heading heading_text=”استایل یک” heading_wrapper=”h5″ alignment=”align_center” style=”with_line_side” heading_color=”{“solid“:{“id“:““,“color“:““}}” heading_typography=”{“variants“:“600“,“transform“:“uppercase“,“font_size“:“16px“}” divider_length=”100″ divider_thickness=”1″ space=”15″ divider_rounded=”” css_animation=””][vc_empty_space height=”60px”][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css_animation=””][vc_heading heading_text=”قبل از” heading_wrapper=”h6″ alignment=”align_left” heading_typography=”{“font_family“:“phxy“,“variants“:“800“,“transform“:“uppercase“,“font_size“:“16px“,“letter_spacing“:“0.1px“}” css_animation=””][vc_empty_space height=”15px”][vc_text_element css_animation=””]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است[/vc_text_element][/vc_column][vc_column width=”2/4″ css_animation=””][vc_image_before_after before_image=”5866″ after_image=”5867″ style=”style_1″ skin=”dark” radius=”8″ preloader=”” css_animation=”wtbx-anim-bottom-to-top-small” css_animation_easing=”wtbx_easing-natural” css_animation_duration=”wtbx-duration-1000″ css_animation_delay=””][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css_animation=””][vc_heading heading_text=”بعد” heading_wrapper=”h6″ alignment=”align_left” heading_typography=”{“font_family“:“phxy“,“variants“:“800“,“transform“:“uppercase“,“font_size“:“16px“,“letter_spacing“:“0.1px“}” css_animation=””][vc_empty_space height=”15px”][vc_text_element css_animation=””]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است[/vc_text_element][/vc_column][/vc_row][vc_row nav_skin=”light” consent_include=”include” el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:120,“padding-bottom“:120}}” custom_bg_color=”{“solid“:{“id“:“Light background“,“color“:“#f9fafb“}}”][vc_column css_animation=””][vc_heading heading_text=”استایل دو” heading_wrapper=”h5″ alignment=”align_center” style=”with_line_side” heading_color=”{“solid“:{“id“:““,“color“:““}}” heading_typography=”{“variants“:“600“,“transform“:“uppercase“,“font_size“:“16px“}” divider_length=”100″ divider_thickness=”1″ space=”15″ divider_rounded=”” css_animation=””][vc_empty_space height=”60px”][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css_animation=””][vc_heading heading_text=”قبل” heading_wrapper=”h6″ alignment=”align_left” heading_typography=”{“font_family“:“phxy“,“variants“:“800“,“transform“:“uppercase“,“font_size“:“16px“,“letter_spacing“:“0.1em“}” css_animation=””][vc_empty_space height=”15px”][vc_text_element css_animation=””]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است[/vc_text_element][/vc_column][vc_column width=”2/4″ css_animation=””][vc_image_before_after before_image=”5866″ after_image=”5867″ style=”style_2″ skin=”dark” radius=”8″ preloader=”” css_animation=””][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css_animation=””][vc_heading heading_text=”بعد” heading_wrapper=”h6″ alignment=”align_left” heading_typography=”{“font_family“:“phxy“,“variants“:“800“,“transform“:“uppercase“,“font_size“:“16px“,“letter_spacing“:“0.1em“}” css_animation=””][vc_empty_space height=”15px”][vc_text_element css_animation=””]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است[/vc_text_element][/vc_column][/vc_row][vc_row nav_skin=”light” consent_include=”include” el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:120,“padding-bottom“:120}}” custom_bg_color=”{“solid“:{“id“:““,“color“:““}}”][vc_column css_animation=””][vc_heading heading_text=”استایل سه” heading_wrapper=”h5″ alignment=”align_center” style=”with_line_side” heading_color=”{“solid“:{“id“:““,“color“:““}}” heading_typography=”{“variants“:“600“,“transform“:“uppercase“,“font_size“:“16px“}” divider_length=”100″ divider_thickness=”1″ space=”15″ divider_rounded=”” css_animation=””][vc_empty_space height=”60px”][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css_animation=””][vc_heading heading_text=”قبل” heading_wrapper=”h6″ alignment=”align_left” heading_typography=”{“font_family“:“phxy“,“variants“:“800“,“transform“:“uppercase“,“font_size“:“16px“,“letter_spacing“:“0.1em“}” css_animation=””][vc_empty_space height=”15px”][vc_text_element css_animation=””]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است[/vc_text_element][/vc_column][vc_column width=”2/4″ css_animation=””][vc_image_before_after before_image=”5866″ after_image=”5867″ style=”style_3″ skin=”dark” radius=”8″ preloader=”” css_animation=””][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css_animation=””][vc_heading heading_text=”بعد” heading_wrapper=”h6″ alignment=”align_left” heading_typography=”{“font_family“:“phxy“,“variants“:“800“,“transform“:“uppercase“,“font_size“:“16px“,“letter_spacing“:“0.1em“}” css_animation=””][vc_empty_space height=”15px”][vc_text_element css_animation=””]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است[/vc_text_element][/vc_column][/vc_row]