خدمات ما

  • مدیریت فناوری اطلاعات
  • مدیریت امنیت اطلاعات و داده­کاوی
  • کلان داده (Big Data)
  • هوشمند سازی کسب و کار (Business Intelligence)

شرکت همراه سیستم ویستا سرویس ها و خدمات زیر را در حوزه داده­ کاوی به شرح ذیل ارائه می کند :

داده ­کاوی

خدمات ما

تحلیل بیزینس

داشبورد هوشمند

خدمات ما

اتوماسیون سیستم

خدمات و محصولات شخصی سازی شده

داشبورد هوشمند

خدمات ما

مشتریان

خدمات ما

شناسایی مشتریان خوب و بد

خدمات ما

دسته بندی مشتریان

خدمات ما

خوشه بندی مشتریان

خدمات ما

ارزیابی ریسک

خدمات ما

کشف تقلب

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین