درباره ما مینمال

[vc_row min_height=”300″ content_placement=”middle” nav_skin=”light” consent_include=”include” equal_height=”true” el_design=”{“tablet_portrait“:{“padding-top“:“0“},“desktop“:{“padding-top“:“120“}}”][vc_column el_design=”{“mobile_landscape“:{“shift-vertical“:75},“desktop“:{“padding-top“:“15“,“padding-right“:“15“,“padding-bottom“:“0“,“padding-left“:“15“}}” width=”1/2″ css_animation=”” offset=”vc_col-md-8″][vc_split_text text_single=”دیدار با تیم ما” wrapper=”h1″ color=”{“id“:“Dark color“,“color“:“#151221“}” fill_color=”{“id“:“Dark color“,“color“:“#151221“}” alignment=”” typography=”{“font_size“:“25px“,“line_height“:“1.5em“,“letter_spacing“:“-0.04em“}” responsiveness=”yes” tablet_portrait=”85″ mobile_landscape=”70″ mobile_portrait=”55″ css_animation=”wtbx-anim-fill-left” css_animation_easing=”wtbx-easing-sharp” css_animation_duration=”wtbx-duration-1000″ css_animation_delay=””][vc_split_text text_single=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.” wrapper=”p” color=”{“id“:“Dark color“,“color“:“#2d3543“}” fill_color=”{“id“:“custom_5538101155913837“,“color“:“#0d111c“}” alignment=”align_left” typography=”{“font_size“:“15px“,“letter_spacing“:“-0.02em“}” css_animation=”wtbx-anim-fill-left” css_animation_easing=”wtbx-easing-sharp” css_animation_duration=”wtbx-duration-1000″ css_animation_delay=”wtbx-delay-200″][/vc_column][vc_column el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“15“,“padding-right“:“15“,“padding-bottom“:“0“,“padding-left“:“15“,“shift-vertical“:100}}” width=”1/2″ css_animation=”” offset=”vc_col-md-4″][vc_content_box style=”style_custom” shadow=”no_shadow” shadow_hover=”no_shadow” overflow=”” el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“45“,“padding-right“:“45“,“padding-bottom“:“45“,“padding-left“:“45“}}” border_hover=”default” width=”250″ equal_height=”” alignment=”align_right” vertical_align=”align_middle” horizontal_align=”” css_animation=”wtbx-anim-left-to-right-small” css_animation_easing=”wtbx_easing-natural” css_animation_duration=”wtbx-duration-700″ css_animation_delay=”wtbx-delay-400″ bg_color=”{“solid“:{“id“:“Dark color“,“color“:“#151221“}}” link=”|||”][vc_text_element typography=”{“variants“:“700“,“font_size“:“20px“}” css_animation=”” color=”{“id“:“custom_3715609566673309“,“color“:“#ffffff“}”]

به ما بپیوندید

[/vc_text_element][vc_empty_space height=”60px”][vc_button_link title=”مشاهده نقشه های باز” text_typography=”{“variants“:“600“,“transform“:“uppercase“}” link_arrow=”arrow_right” size=”3″ display=”display_block” icon_pos=”icon-left” css_animation=”” link_color=”{“id“:“custom_3715609566673309“,“color“:“#ffffff“}” link_color_h=”{“id“:“Main accent color“,“color“:“#8571ea“}”][/vc_content_box][/vc_column][/vc_row][vc_row row_height_type=”fixed_height_screen” height=”90″ min_height=”500″ content_placement=”bottom” custom_bg_type=”image” custom_bg_cover=”cover” custom_bg_repeat=”no-repeat” custom_bg_position=”Center center” custom_bg_effect=”wtbx_parallax_bg” parallax_intensity=”2″ nav_skin=”light” disable_fixed_height=”tablet_portrait” consent_include=”include” equal_height=”true” el_design=”{“tablet_portrait“:{“padding-top“:“200“},“desktop“:{“padding-bottom“:“60“,“z-index“:-1}}” custom_bg_color=”{“solid“:{“id“:“Dark color“,“color“:“#151221“}}” custom_bg_image=”7719″ overlay_color=”{“dir“:“to top“,“from“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(21,20,36,0.7)“},“to“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(21,20,36,0.2)“}}”][vc_column el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“15“,“padding-right“:“10%“,“padding-bottom“:“15“,“padding-left“:“15“}}” css_animation=”” offset=”vc_col-md-offset-6 vc_col-md-6″][vc_icon style=”simple” size=”24px” cont_size=”2.6em” css_animation=”wtbx-anim-left-to-right-small” css_animation_easing=”wtbx_easing-natural” css_animation_duration=”wtbx-duration-1000″ css_animation_delay=”” icon=”{“font“:“fontawesome“,“icon“:“fas fa-quote-right“}” icon_color=”{“solid“:{“id“:“Main accent color“,“color“:“#8571ea“}}” bg_color=”{“solid“:{“id“:“custom_1334459184315555“,“color“:“rgba(255,255,255,1)“}}”][vc_empty_space][vc_heading heading_text=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است” heading_wrapper=”p” heading_color=”{“solid“:{“id“:“custom_3715609566673309“,“color“:“#ffffff“}}” heading_typography=”{“variants“:“500“,“font_size“:“23px“,“letter_spacing“:“-0.04em“}” css_animation=”wtbx-anim-left-to-right-small” css_animation_easing=”wtbx_easing-natural” css_animation_duration=”wtbx-duration-1100″ css_animation_delay=”wtbx-delay-100″][vc_text_element typography=”{“variants“:“500“}” css_animation=”wtbx-anim-left-to-right-small” css_animation_easing=”wtbx_easing-natural” css_animation_duration=”wtbx-duration-1200″ css_animation_delay=”wtbx-delay-200″ color=”{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(255,255,255,0.5)“}”]- سعیده حمیدی، رئیس هیئت مدیره[/vc_text_element][/vc_column][/vc_row][vc_row max_width=”600″ nav_skin=”light” consent_include=”include” el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“120“,“padding-bottom“:“400“}}” custom_bg_color=”{“solid“:{“id“:“Dark color“,“color“:“#151221“}}”][vc_column el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“15“,“padding-right“:“15“,“padding-bottom“:“15“,“padding-left“:“15“}}” css_animation=”wtbx-anim-left-to-right-small” css_animation_easing=”wtbx_easing-natural” css_animation_duration=”wtbx-duration-1000″ css_animation_delay=””][vc_text_element typography=”{“variants“:“500“,“font_size“:“26px“}” css_animation=”” color=”{“id“:“custom_3715609566673309“,“color“:“#ffffff“}”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است[/vc_text_element][vc_empty_space][vc_text_element typography=”{“font_family“:“1587868888295989“,“variants“:“300“,“subsets“:“latin“,“font_size“:“16px“}” css_animation=”” color=”{“id“:“custom_3715609566673309“,“color“:“#ffffff“}”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد..[/vc_text_element][vc_empty_space height=”60px”][vc_button_filling title=”ادامه مطلب” text_typography=”{“variants“:“600“,“transform“:“uppercase“,“font_size“:“12px“,“letter_spacing“:“0.3em“}” direction=”left” size=”5″ display=”display_block” button_align=”btn_align_center” border=”1″ css_animation=”wtbx-anim-fade-in” css_animation_easing=”wtbx_easing-natural” css_animation_duration=”wtbx-duration-1000″ css_animation_delay=”” text_color=”{“id“:“Main accent color“,“color“:“#8571ea“}” text_color_h=”{“id“:“custom_1334459184315555“,“color“:“rgba(255,255,255,1)“}” bg_color=”{“solid“:{“id“:“Main accent color“,“color“:“#8571ea“}}” padding=”{“right“:40,“left“:40,“property“:“padding“}”][/vc_column][/vc_row][vc_row nav_skin=”light” consent_include=”include” el_design=”{“desktop“:{“shift-vertical“:-270}}”][vc_column el_design=”{“mobile_landscape“:{“padding-top“:“60“,“padding-right“:“15“,“padding-bottom“:“60“,“padding-left“:“15“},“desktop“:{“padding-top“:“120“,“padding-right“:“120“,“padding-bottom“:“120“,“padding-left“:“120“}}” css_animation=”” custom_bg_color=”{“solid“:{“id“:“custom_3715609566673309“,“color“:“#ffffff“}}”][vc_row_inner consent_include=”include”][vc_column_inner el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“15“,“padding-right“:“15“,“padding-bottom“:“15“,“padding-left“:“15“}}” css_animation=”wtbx-anim-left-to-right-small” css_animation_easing=”wtbx_easing-natural” css_animation_duration=”wtbx-duration-1000″ css_animation_delay=””][vc_heading heading_text=”ارزش های ما” heading_wrapper=”h2″ heading_typography=”{“font_size“:“40px“}” responsiveness=”yes” tablet_portrait=”100″ mobile_landscape=”90″ mobile_portrait=”80″ css_animation=””][vc_empty_space][/vc_column_inner][vc_column_inner el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“15“,“padding-right“:“15“,“padding-bottom“:“15“,“padding-left“:“15“}}” width=”1/3″ css_animation=”wtbx-anim-left-to-right-small” css_animation_easing=”wtbx_easing-natural” css_animation_duration=”wtbx-duration-1000″ css_animation_delay=”wtbx-delay-200″][vc_text_element typography=”{“font_family“:“1587868888295989“,“variants“:“300“,“subsets“:“latin“,“font_size“:“16px“}” css_animation=”” color=”{“id“:“Dark color“,“color“:“#2d3543“}”]

طراحان گرافیک

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

[/vc_text_element][/vc_column_inner][vc_column_inner el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“15“,“padding-right“:“15“,“padding-bottom“:“15“,“padding-left“:“15“}}” width=”1/3″ css_animation=”wtbx-anim-left-to-right-small” css_animation_easing=”wtbx_easing-natural” css_animation_duration=”wtbx-duration-1000″ css_animation_delay=”wtbx-delay-300″][vc_text_element typography=”{“font_family“:“1587868888295989“,“variants“:“300“,“subsets“:“latin“,“font_size“:“16px“}” css_animation=”” color=”{“id“:“Dark color“,“color“:“#2d3543“}”]

طراحان گرافیک

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

[/vc_text_element][/vc_column_inner][vc_column_inner el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“15“,“padding-right“:“15“,“padding-bottom“:“15“,“padding-left“:“15“}}” width=”1/3″ css_animation=”wtbx-anim-left-to-right-small” css_animation_easing=”wtbx_easing-natural” css_animation_duration=”wtbx-duration-1000″ css_animation_delay=”wtbx-delay-400″][vc_text_element typography=”{“font_family“:“1587868888295989“,“variants“:“300“,“subsets“:“latin“,“font_size“:“16px“}” css_animation=”” color=”{“id“:“Dark color“,“color“:“#2d3543“}”]

طراحان گرافیک

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

[/vc_text_element][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row max_width=”1000″ custom_bg_type=”image” custom_bg_cover=”cover” custom_bg_repeat=”no-repeat” custom_bg_position=”Center center” custom_bg_effect=”wtbx_parallax_bg” parallax_intensity=”3″ textalign_small=”tablet_portrait” nav_skin=”light” consent_include=”include” el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“120“,“padding-bottom“:“200“}}” custom_bg_color=”{“solid“:{“id“:“Dark color“,“color“:“#151221“}}” overlay_color=”{“solid“:{“id“:“custom_color“,“color“:“rgba(21,20,36,0.95)“}}” custom_bg_image=”7636″][vc_column css_animation=””][vc_heading heading_text=”رهبران ما” heading_wrapper=”h2″ heading_color=”{“solid“:{“id“:“custom_3715609566673309“,“color“:“#ffffff“}}” heading_typography=”{“font_size“:“40px“}” responsiveness=”yes” tablet_portrait=”100″ mobile_landscape=”90″ mobile_portrait=”80″ css_animation=”wtbx-anim-fade-in” css_animation_easing=”wtbx_easing-natural” css_animation_duration=”wtbx-duration-1000″ css_animation_delay=””][vc_heading heading_text=”کسانی که ما را الهام بخشند” heading_wrapper=”p” heading_color=”{“solid“:{“id“:“custom_3715609566673309“,“color“:“#ffffff“}}” heading_typography=”{“variants“:“300“,“font_size“:“20px“}” css_animation=”wtbx-anim-fade-in” css_animation_easing=”wtbx_easing-natural” css_animation_duration=”wtbx-duration-1000″ css_animation_delay=””][vc_empty_space height=”45px”][/vc_column][/vc_row][vc_row max_width=”1000″ nav_skin=”light” consent_include=”include” el_design=”{“mobile_portrait“:{“padding-right“:“0“,“padding-left“:“0“},“mobile_landscape“:{“padding-right“:“5%“,“padding-left“:“5%“},“tablet_portrait“:{“padding-right“:“20%“,“padding-left“:“20%“},“desktop“:{“padding-bottom“:“60“,“shift-vertical“:-200}}” custom_bg_color=”{“solid“:{“id“:““,“color“:““}}”][vc_column el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“15“,“padding-right“:“15“,“padding-bottom“:“15“,“padding-left“:“15“}}” width=”1/3″ css_animation=””][vc_image_caption image=”10090″ style=”style_1″ caption_appear=”caption_disappear” skin=”light” radius=”0″ title=”سعیده اسدی” title_typography=”{“variants“:“500“,“font_size“:“24px“,“line_height“:“1em“,“letter_spacing“:“-0.04em“}” description=”روابط عمومی” description_typography=”{“font_size“:“16px“,“line_height“:“1em“}” preloader=”” css_animation=”wtbx-anim-bottom-to-top-small” css_animation_easing=”wtbx_easing-natural” css_animation_duration=”wtbx-duration-1000″ css_animation_delay=””][/vc_column][vc_column el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“15“,“padding-right“:“15“,“padding-bottom“:“15“,“padding-left“:“15“}}” width=”1/3″ css_animation=””][vc_image_caption image=”1614″ style=”style_1″ caption_appear=”caption_disappear” skin=”light” radius=”0″ title=”محسن حمیدی” title_typography=”{“variants“:“500“,“font_size“:“24px“,“line_height“:“1em“,“letter_spacing“:“-0.04em“}” description=”مدیر” description_typography=”{“font_size“:“16px“,“line_height“:“1em“}” preloader=”” css_animation=”wtbx-anim-bottom-to-top-small” css_animation_easing=”wtbx_easing-natural” css_animation_duration=”wtbx-duration-1000″ css_animation_delay=”wtbx-delay-100″][/vc_column][vc_column el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“15“,“padding-right“:“15“,“padding-bottom“:“15“,“padding-left“:“15“}}” width=”1/3″ css_animation=””][vc_image_caption image=”1618″ style=”style_1″ caption_appear=”caption_disappear” skin=”light” radius=”0″ title=”سارا جوادی” title_typography=”{“variants“:“500“,“font_size“:“24px“,“line_height“:“1em“,“letter_spacing“:“-0.04em“}” description=”روابط سازمانی” description_typography=”{“font_size“:“16px“,“line_height“:“1em“}” preloader=”” css_animation=”wtbx-anim-bottom-to-top-small” css_animation_easing=”wtbx_easing-natural” css_animation_duration=”wtbx-duration-1000″ css_animation_delay=”wtbx-delay-200″][/vc_column][/vc_row][vc_row nav_skin=”light” consent_include=”include” el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“60“}}”][vc_column el_design=”{“mobile_landscape“:{“padding-right“:“15“,“padding-bottom“:“60“,“padding-left“:“15“},“desktop“:{“padding-top“:“15“,“padding-right“:“120“,“padding-bottom“:“120“,“padding-left“:“120“}}” css_animation=”” custom_bg_color=”{“solid“:{“id“:“custom_3715609566673309“,“color“:“#ffffff“}}”][vc_row_inner content_placement=”bottom” consent_include=”include” equal_height=”true” el_design=”{“desktop“:{“padding-bottom“:“30“}}”][vc_column_inner el_design=”{“desktop“:{“padding-top“:“15“,“padding-right“:“15“,“padding-bottom“:“15“,“padding-left“:“15“}}” width=”2/3″ css_animation=”wtbx-anim-fade-in” css_animation_easing=”wtbx_easing-natural” css_animation_duration=”wtbx-duration-1000″ css_animation_delay=””][vc_text_element typography=”{“variants“:“500“,“font_size“:“26px“,“letter_spacing“:“-0.04em“}” css_animation=”” color=”{“id“:“Dark color“,“color“:“#2d3543“}”]ممکن است شما در جستجوی آن هستید.[/vc_text_element][vc_text_element typography=”{“variants“:“300“,“font_size“:“15px“}” css_animation=”” color=”{“id“:“Dark color“,“color“:“#2d3543“}”]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

[/vc_text_element][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″ css_animation=””][vc_button_filling title=”مشاهده نقشه ای باز” direction=”bottom” size=”5″ display=”display_block” border=”1″ css_animation=”wtbx-anim-fade-in” css_animation_easing=”wtbx_easing-natural” css_animation_duration=”wtbx-duration-1000″ css_animation_delay=”wtbx-delay-400″ text_color=”{“id“:“Dark color“,“color“:“#151221“}” text_color_h=”{“id“:“Dark color“,“color“:“#151221“}” bg_color=”{“solid“:{“id“:“Border color“,“color“:“#ebebf5“}}”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner consent_include=”include”][vc_column_inner width=”1/3″ css_animation=””][vc_text_element typography=”{“font_family“:“1587868888295989“,“variants“:“300“,“subsets“:“latin“,“font_size“:“16px“}” css_animation=”wtbx-anim-fade-in” css_animation_easing=”wtbx_easing-natural” css_animation_duration=”wtbx-duration-1000″ css_animation_delay=”wtbx-delay-100″ color=”{“id“:“Dark color“,“color“:“#2d3543“}”]

طراحان گرافیک

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

[/vc_text_element][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″ css_animation=””][vc_text_element typography=”{“font_family“:“1587868888295989“,“variants“:“300“,“subsets“:“latin“,“font_size“:“16px“}” css_animation=”wtbx-anim-fade-in” css_animation_easing=”wtbx_easing-natural” css_animation_duration=”wtbx-duration-1000″ css_animation_delay=”wtbx-delay-100″ color=”{“id“:“Dark color“,“color“:“#2d3543“}”]

طراحان گرافیک

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

[/vc_text_element][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″ css_animation=””][vc_text_element typography=”{“font_family“:“1587868888295989“,“variants“:“300“,“subsets“:“latin“,“font_size“:“16px“}” css_animation=”wtbx-anim-fade-in” css_animation_easing=”wtbx_easing-natural” css_animation_duration=”wtbx-duration-1000″ css_animation_delay=”wtbx-delay-200″ color=”{“id“:“Dark color“,“color“:“#2d3543“}”]

طراحان گرافیک

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

[/vc_text_element][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین